UKARIMU NI NGUZO

Dr. Darshan Chandaria of  Chandaria Industries donating Liquid Hand Wash to the PLO Lumumba Foundation to support their hygiene activities within Nairobi.